Головна » Громадська колегія при ОДА » Положення

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську колегію при обласній державній адміністрації

 

1. Громадська колегія при обласній державній адміністрації (далі - громадська колегія) є дорадчо-консультативним органом і утворюється з метою створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації.

 

2. У своїй діяльності громадська колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.04 № 1378, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням, а також своїми рішеннями.

 

3. Громадська колегія співпрацює з представниками всіх зацікавлених громадських організацій і політичних партій та надає повну інформацію, що призначена для розповсюдження серед громадськості.

 

 

4. Основними завданнями громадської колегії є:

представлення інтересів громадськості у співпраці з обласною державною адміністрацією;

виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття рішень обласною державною адміністрацією з питань, визначених Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - Порядком), а також здійснення моніторингу реалізації зазначених документів;

забезпечення співпраці з обласною державною адміністрацією щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з основних напрямів діяльності;

опрацювання та узагальнення даних щодо проведення консультацій з громадськістю, узгодження пропозицій для передачі обласній державній адміністрації;

організація проведення громадського обговорення нормативно-правових актів.

 

5. Для виконання своїх завдань громадська колегія має право:

отримувати від обласної державної адміністрації проекти документів з питань, визначених Порядком;

надавати обласній державній адміністрації пропозиції з питань, віднесених до компетенції громадської колегії;

запрошувати для участі в своїх засіданнях керівників та фахівців обласної державної адміністрації, а також підпорядкованих їй органів виконавчої влади;

утворювати постійні та тимчасові комісії відповідно до головних напрямів діяльності, залучаючи до участі в їх роботі спеціалістів обласної державної адміністрації та наукових установ (за погодженням з їх керівництвом);

створювати при громадській колегії групу експертів, до якої залучати представників вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій та окремих фахівців;

рішення громадської колегії, прийняті у межах її компетенції, надаються обласній державній адміністрації для врахування під час прийняття відповідних документів.

 

 

6. Голова громадської колегії:

керує діяльністю громадської колегії;

організовує підготовку та скликає засідання громадської колегії;

підписує документи від імені громадської колегії;

вносить пропозиції щодо кандидатур на посади заступників голови громадської колегії.

 

 

7. Члени громадської колегії:

7.1. Входять до складу громадської колегії за розпорядженням голови облдержадміністрації, на підставі письмової заяви організації, що їх делегує;

7.2. До складу громадської колегії включаються представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, професійних спілок, об'єднань громадян, основні напрями діяльності яких відповідають напрямам діяльності обласної державної адміністрації;

  7.3. Обираються терміном на два роки;

7.4. Припинення членства у громадській колегії здійснюється на черговому засіданні за рішенням громадської колегії після розгляду справи у зв'язку з фактом бездіяльності або за письмовим зверненням члена громадської колегії.

 

 

8. Організація та забезпечення діяльності громадської колегії:

8.1. Основною формою роботи громадської колегії є засідання, які скликаються головою відповідно до річного робочого плану, але не рідше одного разу на квартал.

8.2. Засіданням громадської колегії керує голова або за його дорученням заступник голови громадської колегії.

 8.3. Рішення, прийняте на засіданні громадської колегії, набуває чинності, якщо за нього проголосувало більше половини персонального складу громадської колегії.

 8.4. Рішення громадської колегії оформляються протоколом та подаються керівництву обласної державної адміністрації для врахування під час прийняття відповідних документів.

8.5. Для організаційного забезпечення діяльності громадська колегія може утворювати робочий орган - секретаріат.

8.6. Громадська колегія систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

 • Місцеві інтернет-ресурси
   • Володарсько-Волинська РДА
   • Житомирська РДА
   • Коростенська РДА
   • Коростишівська РДА
   • Любарська РДА
   • Лугинська РДА
   • Малинська РДА
   • Новоград-Волинська РДА
   • Ружинська РДА
   • Червоноармійська РДА
   • Черняхівська РДА
   • м.Бердичів
   • м.Коростень
   • м.Новоград-Волинський
   • м.Житомир
Сайт Президента України Сайт Верховної Ради Урядовий Портал Житомирська обласна державна адміністрація Житомирська обласна рада Державний комітет України у справах національностей та релігій